Tratament comun bugetar, Norme legislative


Ǝn atenția asiguraților C. Conform actului normativ menționat, persoanele cum scapi de guta dețin calitatea de asigurat Ć®n cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, au dreptul de a fi informate, la cerere, prin casa de asigurări de sănătate la care s-au Ć®nscris, cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivelemedicale decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, de care au beneficiat Ć®n anul precedent.

Asigurații Ć®nscriși la C. Precizări privind completarea și depunerea cererilor Ca urmare, aveti obligatia achitarii, daca este cazul a sumelor restante cu care figurati in evidentele C. Contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii tratament comun bugetar asigurari sociale de sanatate produce efecte de la data inregistrarii Neincheierea contractului de asigurare nu da dreptul la plata indemnizatiilor de concedii medicale.

tratament comun bugetar

Venitul lunar pentru care se opteaza nu poate fi mai mic decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata respectiv lei si nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia respectiv lei Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara tratament comun bugetar munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, pentru concedii medicale si tratament comun bugetar pentru prevenirea imbolnavirilor tratament comun bugetar recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca tratament comun bugetar a unor accidente de munca sau boli profesionale, pentru concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate, pentru concedii medicale medicamente pentru tratamentul osteocondrozei 2 grade indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical fata de 1 luna cat era prevazut pana la data de Modificarea oricaror prevederi ale contractului nume, venit asigurat, adresa, act de identitate se poate face numai cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional, in termen de 30 de zile de la modificare si produce efecte pentru viitor incepand cu data inregistrarii acestuia si are acelasi regim juridic ca si contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii.

Angajatorii au obligatia depunerii centralizatorului certificatelor medicale impreuna cu exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical, la casele de asigurari de sanatate in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social. Stagiul minim de asigurare este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical fata de 1 luna cat era prevazut pana la data de Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc de catre angajatori angajatilor care au beneficiat de certificate de concediu medical, si care, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

tratament comun bugetar

Indemnizatiile solicitate la casele de asigurari de sanatate in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data la care angajatorii erau in drept sa le solicite. Cererile de restituire care depasesc acest termen nu vor fi decontate.

Pentru ingrijirea copilului bolnav tratament comun bugetar la tratament in afara tarii, certificatul de concediu medical se elibereaza de medicul curant din Romania fara a mai fi necesar avizul Directiei de Sanatate Publicape baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.

tratament comun bugetar

Parintele, tutorele, persoana care a luat in plasament copilul au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, in cazul copilului cu afectiuni grave asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 16 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

Fata de categoriile existente in legislatia anterioara, prin noul act normativ se vor putea acorda concedii de ingrijire tratament comun bugetar copilului bolnav in varsta de pana la 16 ani in cazul copilului cu afectiuni grave, lista acestor afectiuni tratament comun bugetar prezentata in Anexa nr.

tratament comun bugetar