Normative service auto


normative service auto

Pentru tipurile de activităţi A2 şi A3 operatorii economici se clasifică astfel: Clasa I — operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări şi care deţin abilitarea din partea unui producător de vehicule sau a reprezentantului autorizat al acestuia; Clasa II — operatorii normative service auto care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări, dar care nu deţin o abilitare din partea unui producător de vehicule sau a reprezentantului autorizat al acestuia.

Pentru tipurile de activităţi B1 normative service auto B3 operatorii economici se clasifică astfel: Clasa I — operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări şi care deţin abilitarea din partea unui producător de vehicule, componente sau sisteme; Clasa II — operatorii economici care îndeplinesc condiţiile normative service auto autorizare din reglementări, dar care nu deţin o abilitare din partea unui producător de vehicule, componente sau sisteme.

normative service auto

Pentru tipul de activitate B2 operatorii economici se clasifică astfel: Clasa I — operatorii economici care îndeplinesc următoarele condiţii: a respectă tehnologiile şi procedurile prevăzute de producătorul vehiculului, componentei sau al sistemului; b utilizează aparatura şi dispozitivele prevăzute de producătorul vehiculului, componentei sau al sistemului în procedurile de lucru ale acestuia; c utilizează componente şi echipamente de origine sau recomandate de producătorul vehiculului, componentei sau al sistemului; Clasa II — operatorii economici care respectă tehnologiile corespunzătoare, dar nu îndeplinesc una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la clasa I, lit.

Pentru tipul de activitate B4 operatorii economici se clasifică astfel: Clasa I — operatorii economici care dispun de un sistem de management al calităţii certificat.

Clasa II — operatorii economici care nu se încadrează în condiţiile prevăzute pentru clasa I. Pentru tipul de activitate B5 operatorii economici se clasifică astfel: Clasa I — operatorii economici care desfăşoară normative service auto activităţi de comercializare în vederea reutilizării componentelor folosite reutilizabile obţinute prin dezmembrarea vehiculelor sau subansamblurilor acestora.

normative service auto

NOTA: 1. Dotarea minimală a atelierului, în funcţie de domeniul de autorizare solicitat, este indicată în reglementarea RNTR-9 ; 2. Auditul de evaluare a capabilităţii tehnice se va efectua la o dată stabilită de comun acord cu solicitantul; 3.

normative service auto

Anual se efectuează audituri de supraveghere pentru verificarea menţinerii condiţiilor de autorizare, cu excepţia primului audit care se va efectua la 6 luni de la acordarea autorizaţiei.